Transparant over kosten

Wij maken voordat de actieve behandeling start een inschatting van de kosten van je volledige beugeltraject. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.

Wat kost het?

De kosten van een volledige behandeling lopen uiteen en zijn onder andere afhankelijk van de type beugel, duur van de behandeling en de mondhygiëne gedurende de behandeling. De meest voorkomende behandelingen kosten tussen de €3.000,- en €4.000,-.

Een behandeling met alignerbeugels komt gemiddeld €650,- hoger uit vanwege de hogere materiaalkosten.

Verzekering

Een aanvullende zorgverzekering kan voordelig zijn om een (deel) van de kosten te dekken. Let bij het afsluiten op de aanvullende voorwaarden die veel verzekeraars hanteren zoals:

  • Wachttijd
  • Maximum vergoeding per jaar en in totaal
  • Voorwaarden i.c.m. overige tandheelkundige behandelingen

Via vergelijk mondzorg kunt u gemakkelijk en snel alle zorgverzekeraars bekijken die orthodontie behandelingen vergoeden. Goed om te weten: wij declareren bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks aan hen via onze factoringmaatschappij.


Doordat we wettelijk gebonden zijn aan de NZA tarieven komen de kosten niet gelijk verspreid over de periode dat je in behandeling bent. De plaatsing van de beugel is een relatief hoog bedrag dat in één keer gedeclareerd wordt. Hou hiermee rekening bij het afsluiten van een verzekering. Verzekeringen die een vast bedrag per jaar vergoeden zijn daardoor vaak niet voordelig. Passender is een verzekering die een totaalbedrag vergoed onafhankelijk van de behandelduur. Let op dat de meeste verzekeringen tegenwoordig een wachttijd hebben van één jaar.

Spreiding
kosten


Marktmeester

De tarieven voor de orthodontist worden wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De NZA waarborgt eerlijke tarieven waardoor de zorg toegankelijk blijft en tegelijk de orthodontist goede kwaliteit kan leveren. De tarieven bij de tandarts zijn gelijk aan die van de orthodontist. De tarieflijst in detail

Infomedics

Als marktleider is Infomedics de specialist in het administreren, factureren en innen van declaraties. Infomedics stuurt je een nota per e-mail voor het deel van de kosten dat je zelf nog moet betalen. Je kunt bij Infomedics heel veel handige zaken online regelen zodat jij altijd bij je gegevens kan.

Infomedics


Bijzondere
orthodontie

Alleen bij zeer ernstige gevallen zoals bijvoorbeeld bij een schisis worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Wij dienen dan voor de start van de behandeling een aanvraag bij de verzekering in. Pas na het uitgebreid onderzoek weten we of deze aanvraag zin heeft. De adviserende tandarts van je zorgverzekeraar beslist daarna aan de hand van criteria van de indicatieve lijst of de aanvraag akkoord is. Bij vergoeding uit de basisverzekering is vanaf 18 jaar het eigen risico van toepassing.

Direct regelen

Wil je meer weten over lopende rekeningen of heb je een vraag m.b.t. betalingen dan kan je direct bij Infomedics terecht.