Klachten

Bij ontevredenheid kunt u zich te allen tijde tot ons richten. Vaak kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of kan er in gezamenlijk overleg een oplossing voor uw klacht gevonden worden.

Wanneer u van mening bent dat er geen gehoor wordt gegeven aan uw klacht dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de KNMT.